• ✓ VŠECHNY NAŠE KARAVANY JSOU HAVARIJNĚ POJIŠTĚNY
 • ✓ PŘI PŘEDÁNÍ KARAVANU JE U NÁS MOŽNO VÝHODNĚ POJISTIT KAUCI A TO I S CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM
 • ✓ PŘED ZAPUJČENÍM KARAVANU JE VŽDY PROVEDNA DEZINFEKCE INTERIÉRU GENERÁTOREM OZÓNU
 • ✓ VŽDY PEČLIVĚ VYSVĚTLÍME POUŽÍVÁNÍ KARAVANU A JEHO VYBAVENÍ
 • ✓ KE KAŽDÉMU KARAVANU POSKYTUJEME ZRCÁTKA A NOSIČ NA 2 JÍZDNÍ KOLA ZDARMA
 • ✓ NABÍZÍME STÁLOU TELEFONICKOU PODPORU BĚHEM VAŠEHO POBYTU V NAŠICH KARAVANECH
 • ✓ DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU A BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT – TOMÁŠ A MARTINA STAŇKOVI

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů: 

(dále jen „Subjekt údajů“)

uděluji tímto Tomáši Staňkovi, se sídlem Dřetovice 160, IČO: 62440101 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek po elektronickém odsouhlasení během vyplnění objednávkového formuláře::

 

1.     Osobní údaje, které budou zpracovány:

·         jméno a příjmení,

·         datum narození,

·        

·         poštovní adresa,

·         číslo občanského a řidičského průkazu

·         emailová adresa,

·         telefonický kontakt.

 

2.     Účelem zpracování osobních údajů je:

Evidence údajů pro potřeby evidence objednávky, doplnění údajů do smlouvy, řešení případných sporů, zasílání novinek na uvedenou poštovní a e-mailovou adresu

 

3.     Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání smlouvy o nájmu a následně ještě dva roky od jejího ukončení

 

4.     Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Jiří Valtera – reklama, grafika, tisk  se sídlem Mostní 812, Kralupy nad Vltavou / poskytovatel grafických služeb, správce www stránek

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

 

* Poučení Subjektu údajů 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • ·         osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • ·         důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uzavření smlouvy na pronájem karavanu což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • ·         Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • ·         Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • ·        Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.